ایام فاطمیه /اعضای محترم اتاق فکر تبلیغ خراسان/جامعه مبلغین و وعاظ خراسان
71 بازدید
تاریخ ارائه : 3/8/2014 8:17:00 AM
موضوع: تبلیغ

سلام علیکم
احتراما به استحضار می رسانه که جلسه ۸/۱۲/۹۲ هیئت امنای اتاق فکر تبلیغ با حضور امام جمعه محترم مشهد برگزار شد که پس از بررسی گزارشات متعدد و اوضاع اجتماعی – فرهنگی جامعه و محورهای پیشنهادی اعضای محترم ،مقرر گردید: از جامعه مبلغین و وعاظ خراسان درخواست گردد تا در ایام فاطمیه ضمن بیان موضوعات مورد نیاز جامعه ، از هر فرصتی استفاده کرده و بر اهمیت حیا و عفت عمومی و خصوصا حجاب تاکید نمایند و حال که دشمنان و برخی عناصر فریب خورده و مزدور داخلی ، درصد حرمت شکنی از جامعه و ترویج بی عفتی و بی حیایی در جامعه و خانواده ها هستند ، با طرح این موضوع و رواج آن ، مانع از تحقق اهداف دشمنان گردند.